Blir utsidorna på vedkaminen brännhet?

— Nej. En extern vedkamin av vår typ är helt vattenmantlad, alla dess sidor, golv och tak har dubbla väggar som badvattnet cirkulerar genom och utsidorna blir inte speciellt varma.
— Som standard är skorstenen utrustad med 1 meters värmeskydd som säkrar att små fingrar inte kan bränna sig.
— Vedluckan har en tjock värmesköld på insidan av gjutjärn.
— Vill man montera vedkaminen i utkanten på t.ex. trädäcket så går det bra.
— Runt skorstenen skall man inte gå för när med brandfarligt material med tanke på värmestrålningen. 

Posted in: Svar på vanliga frågor om våra badtunnor av aluminium?, Svar på vanliga frågor om våra badtunnor av plast