Hur skall reningsverket till badtunnan placeras?

VIKTIGT! Även om ett reningsverk under vintertid är i full gång och cirkulerar vattnet hela tiden så finns ändå stor risk för frostskador på reningsverket. Därför skall alla typer av reningsverk oavsett fabrikat vara monterat i ett frostfritt utrymme eller tas in vintertid oavsett om man har en frostvakt/värmare som underhållsvärmer vattnet.
— Bygg pumphuset för reningsverket så stort som möjligt så att reningsverket och alla kopplingar och anslutningar på den och badtunnan är lättåtkomliga. Vi rekommenderar ett inre minimum mått på 85 x 85 cm med en inner höjd på 65 cm eller mer.
— Har man inte ett lämpligt frostfritt utrymme att tillgå där reningsverket kan placeras. Så kan man bygga en väl isolerad vinter låda, som man innuti monterar ett litet 200W, frostvaktselement anpassat för fuktiga utrymmen.

 

Posted in: Hur rengör man badtunnor?, Svar på vanliga frågor om våra badtunnor av aluminium?, Svar på vanliga frågor om våra badtunnor av plast, Svar på vanliga frågor?