Kommer det mycket gnistor ur skorstenen när man eldar, behövs gnistskydd?

— Används björkved eller bättre så är det minimalt med gnistor som kommer ur skorstenen normalt och det brukar räcka med standard topphuven (kineshatten).
— Men om man eldar med blandved såsom gran, tall och spillvirke som avger mer gnistor och om detta är ett säkerhetsproblem så rekommenderas gnistskyddet som minimerar gnistorna genom att röken måste passera flertalet flänsa samt likt den vanliga topphuven hindrar den att vatten regnar ner genom skorstenen.
— Under torra perioder eller om risk finns att gnistor kan antända något så ska stor försiktighet vidtagas och gnistfri ved användas.

 

Posted in: Svar på vanliga frågor om våra badtunnor av aluminium?, Svar på vanliga frågor om våra badtunnor av plast, Svar på vanliga frågor?