Välja vedkamin till Fritidstunnan?

Side-Easy 22 kW. Vid fritidshuset brukar baden i en badtunna bli mer planerade, då kanske det inte gör något om det tar en halvtimme-timme längre att värma upp badtunnan. Där kan vår vedkamin Side-Easy vara ett bra val. Den värmer upp badtunnan på mellan 2,5-4 timmar beroende på årstid. Denna vedkamin är grundutrustad med en 1,5 m hög modulskorsten (Ø120 mm) av syrafast rostfritt stål som enkelt och stadigt kan förlängas vid behov. Runt den nedre metern sitter ett beröringsskydd och på toppen en regnhatt.

Side-Heat 29kW & Side-Maxi 35 kW Däremot en badtunna hemma vid bostaden som värms upp snabbt blir oftare använd. Då kan de kraftigare vedkaminerna vara en bra investering. 

 • Side-Heat 29 kW värmer upp badtunnan på mellan 2-3,5 timme.
 • Side-Maxi 35 kW värmer ännu snabbare, 1,5-3 timmar beroende på årstid. 

Dessa två större vedkaminer är grundutrustade med en 2 m hög modulskorsten  (Ø150 mm) av syrafast rostfritt stål som enkelt och stadigt kan förlängas vid behov. Runt den nedre metern sitter ett beröringsskydd och på toppen en regnhatt. 

Värt att tänka på:

 • Normalt är det inga problem att behålla vattnet i badtunnan för bad någon dag senare, så länge man tillsätter bakteriedödande medel, t.ex. BioTab. Och när badtunnan är isolerad så tappar man normalt inte mycket av värmen till dagen efter. T.ex. vintertid vid ca 10 minusgrader ute så kan vattnet fortfarande hålla 20-30 °C efter 12-18 timmar med lock på. Då går det fort att värma på vattnet dagen.
 • Det är ingen risk att vattnet i vedkaminen fryser till dagen efter. När vattnet inuti vedkaminen blir kallare än vattnet i badtunnan så börjar vattnet cirkulera baklänges in i vedkaminen och på så sätt jämnas temperaturen ut. Men lämna inte badtunnan vattenfylld i flera dagar utan att övervakning.
 • De externa vedkaminerna till våra badtunnor kan med fördel isoleras på utsidorna –då minimeras värmeförlusten.

Fördelar med vedkaminen utanför badtunnan? 

 • Med extern vedkamin till badtunnan vinner du allt... – Inte minst tid!
 • En extern vedkamin ger plats för tre personer fler än om den sitter i badtunnan.
 • Det mycket mycket lättare och säkrare att elda i en vedkamin utanför badtunnan jämfört med en intern vedkamin.
 • Badtunnan värms snabbt och smidigt och det är ingen riska att bränna sig på dom när man badar.
 • Det är mycket lättare att starta elden i en extern den kommer inga vedrester eller aska i vattnet.
 • Askan dras ut enkelt ur våra vedkaminer till skillnad från de interna vedkaminerna som askan måste skopas ur.
 • Badtunnan är mycket lättare att rengöra med vedkaminen utanför.
 • Det är svårare och är mer jobb att rengöra en badtunna med intern vedkamin. Dess skyddsstaket skal också rengöras...
 • Våra vedkaminer är av marinaluminium som ger bäst och snabbast värmeledning.
 • De vattenmantlade vedkaminerna blir inte brännheta! Utsidorna blir inte varmare än vattnet.
 • Skorstenarna är utrustad med 1 meters värmeskydd som säkrar att små fingrar inte kan bränna sig. 
 • Vedkaminens golv, väggar och tak är fyllt med badvatten.
 • Maximerad värmeyta – i taket i eldstaden går extra vattenkanaler.
 • De rymmer gott om ved och klarar av upp till 57 cm lång ved.
 • Badtunnornas vedkaminer är utrustade med stadiga skorstenar av syrafast rostfritt stål med skorstenshatt och värmeskydd.
 • Gnistskydd till toppen av skorstenen finns som tillbehör. 
 • De är helt självcirkulerande och behöver ingen elektricitet eller pump. Värmen från elden pressar det varma vattnet in i badtunnan genom ett övre rör och skapar ett undertryck i vattenmagasinet som då suger in vatten från badtunnans via det nedre röret. 
 • Alla våra vedkaminer töms helt på vatten när badtunnan töms.
 • Bygger man in sin badtunna i en altan så kan rören mellan vedkaminen och badtunnan förlängas så att vedkaminen sitter på utsidan av altanen och badtunnan är en meter in i altanen. Då kan man gå i och ur badtunnan från alla sidor.
 • Unikt med vår badtunna av plast "Fritidstunnan " är vedkaminens nedre rör kopplas till badtunnan genom ett rör som går under hela badtunnan inuti den tjocka markisoleringen. I mitten av badtunnans golv sitter en golvbrunn kopplad till detta rör med en T-koppling som vedkaminen självcirkulerar vattnet genom.
 • Detta rör går vidare inuti markisoleringen till andra utsidan av badtunna mitt emot vedkamin löper under hela golvet till en frostsäker avtappningsventil som sitter utanför badtunnan mitt emot vedkaminen –när badtunnan är tom så vedkaminen också tom.
 • Men vill man ändå promt ha en badtunna med vedkaminen inuti så har vi en Fritidstunna  med intern vedkamin. Men vi lovar att allt är bättre med att ha vedkaminen utanför. 

Fritidstunnan med intern tiltbar vedkamin

 • Många tror att det är en fördel att ha vedkaminen i badtunnan ”Då man kan sitta kvar och ladda i ved”. –Men… man värmer ju upp vattnet till badtemperatur innan man kliver ner, sen kan man ha en liten mys-eld som ger lite underhållsvärme och då behöver man inte ladda med ved. 
 • Ett annat myt om externa vedkaminer är att värmen skiktar sig… men det är ingen skillnad mot interna vedkaminer – Värme stiger uppåt. Några gånger när man fyller på veden under uppvärmning så blandar/rör man om några gånger i vattnet med t.ex. en paddel. Detta ger en cirkulation som gör vattnet  jämn varmt.
 • Det är ingen risk att bakterier gror inuti vedkaminens vattenmagasin då detta vatten mer eller mindre kokar när man eldar.