Vilken typ av ved skall man använda?​

— Det vanliga och normalt mest kostnadseffektiva är torr finkluven björkved.
— Bäst värmevärde fås från EK, Bok, och Rönn. Har man tillgång till det så kan man blanda det med björkveden så får man till och med snabbare uppvärmningen av badtunnan.
— Ask och Lönn duger också men har lägre värmevärde jämfört med björkved.
— Man kan självklart även elda med ved av övriga träslag såsom tall, gran och spillvirke men detta har sämre värmevärde och det rycker oftast mer och ger mer gnistor upp genom skorstenen.
— Har man problem med gnistor så rekommenderas vårt gnistskydd.

Posted in: Svar på vanliga frågor om våra badtunnor av aluminium?, Svar på vanliga frågor om våra badtunnor av plast, Svar på vanliga frågor?