Batteridriven bränslepump Dukshin DP-08EA

529 kr

Dukshin DP-08EA är en batteridriven bränsleöverföringspump med automatisk stoppfunktion. Med
pumpen är det mycket enkelt att överföra bränsle från en dunk till en annan eller till exempelvis en
Airrex-värmare. Med Dukshins pump är det även enkelt att vid behov tömma tanken i Airrex-
värmaren.

Läs mer
Art. nr. DP08EA Kategori:

Beskrivning

Batteridriven bränslepump 

Perfekt tillbehör till AirRex dieselvärmarna. Stoppa in enhetens sugslang i behållaren varifrån bränslet ska sugas upp och påfyllningsslangens ände i behållaren till vilken bränslet ska överföras. Starta därefter pumpen med strömbrytaren för att påbörja den automatiska driften. Pumpen stannar automatiskt när sensorn i påfyllningsslangen detekterar att bränslenivån i behållaren som ska fyllas har stigit tillräckligt.
Dukshins pump kan överföra cirka 4 000 liter vätska med två D-batterier (LR20). Pumpen lämpar sig för överföring av bensin, diesel, vatten (ej dricksvatten) och andra lätta vätskor.