EASY PH

2 995 kr

Läs mer

Slut i lager

Artikelnr: 331815 Kategorier: , ,

Beskrivning

EASY PH

Easy pH regulatorsystemet testar och balanserar automatiskt badvattnets pH-värde och gör att du kan vara säker på att vattnet håller bästa möjliga kvalitet.

Med Easy pH installerad vid poolen behöver du inte längre komma ihåg att testa badvattnets pH-värde. Det fixar Easy pH enkelt, så du får mer tid till att njuta av din pool. Easy pH testar och balanserar pH-värdet automatiskt.

VAD ÄR PH?

PH är ett mått på badvattnets surhetsgrad. Den kommer alltid att variera beroende på påverkan från miljön — till exempel tillförs det regnvatten och vatten försvinner genom avdunstning. I större delen av Norden blir vattnet ofta allt för alkaliskt och man behöver därför tillsätta syra för att sänka pH-värdet.

Det idealiska pH-värdet för badvattnet i en pool är mellan 7,0 och 7,4. För att bibehålla ett hälsosamt pH-värde och undvika de obehagliga effekterna av för surt eller för basiskt badvatten, är det viktigt att vattnet balanseras kontinuerligt. Det ordnar Easy pH.

SÅ PÅVERKAS BADVATTNET AV FEL PH-VÄRDE

Om pH-värdet inte justeras löpande, kan du uppleva flera biverkningar. En av de viktigaste är att den desinficerande effekten av vattenvårdande produkter sänks markant. Vid ett pH-värde på 8 minskar faktiskt effektiviteten med hela 75 %. De badande kommer också kunna uppleva att ögonen blir irriterade, vattnet luktar mer av klor och huden blir öm och torr.

En felaktig pH-balans kan också orsaka korrosionsskador på stegar och annan utrustning av metall. Vattnet kan bli grumligt och det kan fastna kalkavlagringar på linor och utrustning.

VAD ÄR EN EASY PH-REGULATOR?

Easy pH är en kompakt automatisk regulator med inbyggd doseringspump. Regulatorn är ansluten till en sond som är monterad i cirkulationssystemet. Sonden mäter det aktuella pH-värdet i vattnet. Easy pH-regulatorn ansluts med slang till en behållare med ett pH-balanserande medel.

Regulatorn jämför nu badvattnets aktuella pH-värde med det ideala pH-värdet. Om det finns en skillnad, tillför regulatorn pH balanserande medel till vattnet tills den idealiska pH-nivån har återställts.

UNDERHÅLL AV EASY PH

Easy-pH håller automatiskt badvattnet i perfekt balans. Det enda du behöver göra är att fyller på mer pH-reglerande medel i systemet när det är slut. Ett ljuslarm på Easy pH berättar när behållaren är tom.

PH-REGLERANDE MEDEL

När pH-värdet ska sänkas, rekommenderar vi flytande svavel syra 32 %, som kan köpas i de flesta byggvaruhus.

SPECIFIKATIONER

Regleringstyp: pH- (standard) eller ph+
Regleringsmedel syra (ph-): Flytande svavelsyra 32 %
Regleringsmedel bas (ph+): Flytande kalcinerad soda
Maximal poolvolym liter/m3: 80 000/80
Styrenhet: IP65 vattentät (stänkvatten)
Larm: Ja, vid alltför högt eller lågt pH
Visning av pH-värde: 6 LED
Flödeshastighet pump liter/timme: 2,4
Börpunktsinställning: 7,0 till 7,6
Kalibrering pH-givare: i 1 punkt
Slang: 5 m
Skåp storlek B x H x D (mm): 140 x 230 x 80
Vikt komplett maskin i kg: 2,9

>>Manual