Dieselvärmare till badtunnor och pooler 20 kW

20 995 kr

NyhetVärm badtunnan eller poolen med denna 20kW dieselvärmare utvecklad för nordiska förhållanden. En effektiv, lättanvänd och kostnadseffektiv dieselvärmare för uppvärmning av vatten i badtunnor och pooler. Håller din badtunna eller pool konstant härligt varm –alltid redo för ett dopp! Dess slogan är ”tryck på knappen och njut”. 

Läs mer

Beskrivning


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/badbanco/public_html/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Rexener PR200 -Dieselvärmare till badtunnor och pooler 20 kW

Dieselvärmare till badtunna

Bränsletank ingår. Vid behov komplettera med reningssystem med pump till din badtunna eller pool

Nyhet –Värm badtunnan eller poolen med denna 20kW dieselvärmare utvecklad för nordiska förhållanden. En effektiv, lättanvänd och kostnadseffektiv dieselvärmare för uppvärmning av vatten i badtunnor och pooler. Håller din badtunna eller pool konstant härligt varm –alltid redo för ett dopp! Dess slogan är ”tryck på knappen och njut”. 

 • I praktiken bildar inte Rexener-vattenvärmaren någon koloxid som helst. Från avgasröret kommer det i praktiken endast ofarlig koldioxid. 
 • Rexener-vattenvärmaren kan installeras som värmesystem i såväl en ny som en redan befintlig badtunna eller pool. Tillsammans med reningssystem med cirkulationspump.
 • Rexener PR200 har flera kretsar som övervakar dess felfria funktion. Den mycket effektiva och tystgående oljebrännaren säkerställer att värmaren är trygg och dess digitala kontrollpanel att den är enkel att använda.
 • Rexener-vattenvärmaren utformades för att vara lätt att installera i en ny badtunna eller pool. Du kan även använda den för att ersätta värmaren i en
  traditionel vedeldad badtunna och olika värmesystem för pooler.
 • Som bränsle i Rexener-vattenvärmaren rekommenderas biodiesel, men den fungerar även felfritt med såväl diesel- som brännolja. Värmarens brännare och
  styrsystem behöver endast mycket lite elström. 
 • Eftersom i det närmaste all energi i oljan kan utnyttjas som värmeeffekt, är verkningsgraden i Rexener-vattenvärmaren stor, vilket innebär låg bränsleförbrukning.
 • Rex Nordics professionella och snabba underhållsservice säkerställer tillförlitligheten i Rexener-vattenvärmaren.

Rexener-vattenvärmarens driftprincip Oljebrännaren i Rexener-vattenvärmaren skyddas effektivt innanför värmarens plåthölje. I utformningen av oljebrännaren, elektroniken som styr den och bränsletanken har nordiska väderförhållanden beaktats. Fläkten i oljebrännaren leder in luft i förbränningsrummet, till vilket bränslet sprutas in. Det antänds med hjälp av tändelektroden, som styrs av enhetens elektronik. Oljans värmeenergi utnyttjas till att värma upp vattnet som flödar i rörsystemet inuti värmaren. Den effektiva och noggrant reglerade förbränningen kan utnyttja den energi som brännoljan innehåller nästan fullständigt. I praktiken bildar inte Rexener-vattenvärmaren någon koloxid som helst. Från avgasröret kommer det i praktiken endast ofarlig koldioxid. Eftersom i det närmaste all energi i oljan kan utnyttjas som värmeeffekt, är verkningsgraden i Rexener-vattenvärmaren stor, vilket innebär låg bränsleförbrukning. Avgassystemet som medföljer värmaren säkerställer en mycket låg bullernivå och hög trygghet – oljebrännarens låga är effektivt skyddad innanför enheten. Med anledning av det mycket stora effektbehovet, kräver Rexener-vatenvärmaren en cirkulationspump för att fungerar, detta för att vatten ska kunna cirkulera tillräckligt fort genom enheten.

 Rexener PR200, Badtunnan värms med dieselvärmaren

Värma badtunna med diesel –verkligen smidigt

Mycket bra och enkel temperaturreglering med digitalt reglage. I Rexener-vattenvärmaren ställs den önskade vattentemperaturen in på 0–45 grader (C). Värmaren upprätthåller den inställda temperaturen automatiskt. Effektiv oljebrännare. Den effektiva fläkten samt högtrycksoljesprutning säkerställer tillförlitligheten i Rexener-vattenvärmaren i alla förhållanden.  Omfattande säkerhetsanordningar Rexener-vattenvärmarens elektroniskt styrda säkerhetsfunktioner säkerställer trygg användning av värmaren i alla förhållanden. Av säkerhetsfunktionerna finns bland annat de två systemen för överhettningsskydd, flamvakten och den automatiska släckningen och övervakningen av vattennivån. 

Dieselvärmaren efter en stor pools reningssystem ger dom härligt varma bad.

System för överhettningsskydd: Om temperaturen på vattnet som flödar till värmaren överstiger 50 grader Celsius, stängs oljebrännaren av. Om temperaturen stiger över 75 grader Celcius stängs värmaren om på nytt. System för övervakning av vattennivå: Värmaren startar inte om det inte finns tillräckligt med vatten i den eller om det har bildats luftfickor i vattenrummet. Om vattnets ytnivå sjunker för lågt, stängs värmarens brännare av.

Flamvakt och automatiskt släckningssystem:  Avvikande funktion i oljebrännaren (dålig retur) aktiverar flamvakten, som stänger av oljebrännaren och bränslepumpen. Detta säkerställer tryggheten i värmaren i alla förhållanden. Diagnostikfunktion: Diagnostikfunktionen ansluter till värmarens styrsystem kontrollerar värmarens samtliga funktioner före start.

>>Läs mer i bruksanvisningen.

Mer info

Produkt- & modellnamn:

REXENER vattenvärmare –PR-200

Mått & vikt

(B x D x H) 320 x 580 x 839 mm, 38 kg

Vattenanslutning in- & utlopp

1½" invändig gäng

Värmeeffekt / Värmeeffektivitet

18,5kW, 96%, Den nominella värmeeffektiviteten mäts vid en utloppstemperatur om 40℃ och en returtemperatur om 25℃.

Säkerhetsanordningar

Flamvakt, detektor för låg vattennivå, vattentemperatur, överhettningsskydd

Bränsleförbrukning & bränsle

19,6 kW (1,94L/h), Diesel

Brännartyp

Vapenoljor

Skorstenens diameter

Ø 75mm

Användning

Värmepanna till badtunna eller pool

Vattentankens kapacitet 17,1 Liter

17,1 Liter

Maximalt drifttryck

1,7 bar (167kPa)

Effekt, nominell strömförbrukning & IP-klass

230V~, 50Hz, 80W, IP33

Den nödvändiga sugkraften i mbar

0,04 mbar

Motstånds- och förbränningskammartryck på gassidan för pannor som drivs med positivt tryck i mbar

0,14 mbar

Rökgastemperatur vid utlopp i ℃

140 ℃

Rökgastemperatur vid utlopp för uteffektområdet i ℃

140 ℃

Massaflöde för rökgas vid utlopp i kg/s

0,0088 kg/s

Utsläpp av kväveoxider NOx i mg/kWh

119 mg/kWh

Utloppsrökgasanslutningens diameter i mm

75 mm

Vattentäthet i mbar

20K – 60 mbar, 10K – 80 mbar

Maximal värmetillförsel

19,6 kW

Nominell värmeeffekt eller uteffektområdet

18,5 kW

30 % nominell värmeeffekt

5,6 kW

Nyttoverkningsgrad vid nominell värmeeffekt och höga temperaturer

96 %

Nyttoverkningsgrad vid 30 % av nominell värmeeffekt och höga temperaturer

98 %

Standby värmeförlust

0,089 kW

Tillsatselförbrukning vid

full belastning 75 W, vid partiell belastning 40 W, i standbyläge 6 W

Pannans gasvolym

0,023 ㎥

Intervall för temperaturreglering i ℃

(0 ~ 45) ℃

Forcerat avgasflöde

av förbränningskammartyp

Förbränningskammarens volym

0,015 ㎥

Direkt flamma av panntyp:

PÅ/AV, modulerande, PÅ/AV i flera steg